Integriteit

Integriteit is een moeilijk begrip om te ‘vatten’, bij het nazoeken op Google zijn er al makkelijk 29 definities te vinden. Toch heeft iedereen wel een idee van wat hij/zij verstaat onder integriteit. Maar juist dat, dat iedereen zo ‘zijn eigen idee heeft’ maakt dat richtlijnen op het werk aangereikt worden noodzakelijk.

Natuurlijk maakt u beleid, u weet ook dat de wet u hiertoe verplicht. Maar naast dit beleid, op papier of digitaal, is het het meest effectief om het gesprek aan te gaan met uw medewerkers. Alle medewerkers van hoog tot laag in de organisatie. Want integriteit gaat iedereen aan. En durft u, als organisatie, uzelf de vragen te stellen: Wat vinden wij integer? Is er een open aanspreek of bespreek cultuur? Welk voorbeeld geeft u zelf als Raad van Bestuur of HRM?

Filmpje van Van Oss en partners, “een beetje integer kan toch wel?”

Een van de definities van integriteit:

“Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.”

Integriteitsschending binnen uw organisatie

Bij het (vermoeden van) misstanden binnen uw organisatie dient er iemand te zijn met wie de medewerker in vertrouwen kan sparren en/of een melding kan doen. Het moet duidelijk zijn, in uw beleid, of er ook alleen advies ingewonnen mag worden/ gespard mag worden of dat een aangeven van een (vermoeden van) misstand ook meteen melden betekent.

Meldpunt integriteit

Bij meer dan 50 medewerkers moet er een meldpunt aanwezig zijn. Ik kan u adviseren hoe u dit het beste vorm kunt geven. Er zijn meerdere opties (intern, extern) beiden hebben voordelen en nadelen. De ervaring leert dat sommige, door organisaties bedachte oplossingen, niet aan te raden zijn. Het hoofd HRM of de directeur als meldpunt integriteit aanstellen is hier een voorbeeld van.

In de organisatie moet, middels beleid, duidelijk zijn voor iedereen:

– bij wie een klacht/melding neergelegd kan worden.
– of men ook met deze (vertrouwens)persoon kan sparren en advies inwinnen of is bespreken meteen melden?
– of de gesprekken vertrouwelijk zijn.
– of er bescherming is voor de klager/melder en voor de persoon die de opvang doet (klokkenluiders regeling).
– hoe de procedure eruit ziet en wat de termijnen zijn
– onder welke omstandigheden men ook buiten de organisatie kan melden.

Laat u door ons adviseren over uw integriteitsbeleid, dan weet u zeker dat het goed geregeld zal zijn.

Delen: