Creëren draagvlak

Home / Diensten / Creëren draagvlak

Uiteraard is er al overleg geweest over het vormgeven van beleid. Nu uw (nieuwe) beleid klaar is, zijn er nog een aantal stappen te zetten voor de verdere vormgeving.
Zo is het creëren van draagvlak binnen de organisatie een belangrijke stap. Ik ondersteun u bij de gesprekken met bijvoorbeeld de OR,  HRM, ICT en/of uw afdeling communicatie.

Denk bijvoorbeeld aan de inspraak van de OR, vindbaarheid en bekendheid van uw beleid ook in digitale vorm voor alle medewerkers, een folder of hand-out, bereikbaarheid van de Vertrouwenspersonen ook via intranet/internet enz. Ook kan ik aanvullende informatie geven of adviseren.

Voor de volgende stap zie: Implementatie van beleid.

Delen: