René Arntz

Home / René Arntz

René Arntz
René Arntz

Bureau Omgangsbeleid is in 2016 opgericht door mij, René Arntz. Mijn overtuiging: iedereen heeft recht op een veilige en integere werkomgeving. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Zorgen voor een veilige en integere werkomgeving gaat om meer dan papier. Het gaat om mensen. Het gaat ook om herkennen, bewust worden, soms de noodzaak van gedragsverandering inzien, een veilig werkklimaat om te bespreken of aan te spreken en het krijgen van handvatten en ruimte om te durven veranderen/groeien/ leren. Als GZ-haptotherapeut begeleid ik dit soort processen al vanaf 2003. Individueel en in groepsverband, vaak werk gerelateerd.

Mijn vooropleiding is Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vanaf 2013 ben ik ook Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

Vanaf  begin 2017 ben ik verbonden aan Van Oss en partners, een van de 3 geaccrediteerde opleidingen tot Vertrouwenspersoon, als trainer en beleidsadviseur.

Ik ben initiatiefnemer en begeleider van processen maar werk niet alleen. Ik ben verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met mensen die  juist vanuit verschillende disciplines een bijdrage leveren aan de opdrachten die Bureau Omgangsbeleid uitvoert waaronder: een arbeidsdeskundige, beleidsadviseur, jurist, tekstschrijver, verschillende vertrouwenspersonen en trainers. Allen al jaren werkzaam in hun vakgebied. Maak kennis. Zo is het mogelijk om maatwerk te leveren voor uw organisatie en de juiste expertise in te zetten.

Delen: