Organisaties en Arbowet

Home / Veilige en integere werkplek / Organisaties en Arbowet

ArbowetWerkgevers zijn volgens de Arbowet van 2007 verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hier dan om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Met uitzondering van werkdruk worden dit, samenvattend, Ongewenste Omgangsvormen genoemd. Hiervoor moeten zij beleid opstellen en uitvoeren. Lees meer over Psychosociale Arbeidsbelasting.

Integriteitsbeleid

Ook is de werkgever, van meer dan 50 werknemers, volgens de wet (Wet Huis voor Klokkenluiders van 1 juli 2016) verplicht om beleid op te stellen en uit te voeren ten aanzien van het melden van (vermoedens van) misstanden. Integriteitsbeleid. En er moet een meldpunt zijn.

Beleid niet aanwezig of onvolledig

Indien dit beleid niet aanwezig is of het beleid is onvolledig, dan bent u als werkgever in overtreding. Als uw beleid na 1 juli 2016 niet is herzien, is uw beleid Integriteit verouderd. Lees meer over Integriteit.

De Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert steekproefsgewijs op o.a. de aanwezigheid van dit beleid en kan, indien dit niet aanwezig is, sancties opleggen. Lees meer. Hoewel niet wettelijk verplicht, is het ook voor organisaties met minder dan 50 werknemers, aan te raden om te zorgen voor goed integriteit beleid.

Zie ook de “Zelfinspectie Werkdruk en Ongewenste Omgangsvormen

Advies over beleid door de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie

Het maken en uitvoeren van beleid is een duidelijke verplichting voor organisaties, echter het is niet eenvoudig om dit ‘even’ vorm te geven. Er is specialistische kennis nodig. Werkgevers vragen daarom vaak aan de Vertrouwenspersoon, als deze aanwezig is binnen de organisatie, om mee te denken over dit beleid.
Sommige vertrouwenspersonen willen en kunnen dit ook, maar de meeste vertrouwenspersonen willen vertrouwenspersoon zijn. Doen waar zij goed in zijn, het opvangen van mensen met een klacht/melding, hen begeleiden en een op een werken.

Zij zijn minder thuis in het schrijven van beleid, draagvlak hiervoor creëren en het, op een professionele manier, medewerkers betrekken bij het (nieuwe) beleid. Dit vraagt andere vaardigheden. Voor de Vertrouwenspersoon kan het ook erg prettig zijn om zijn/ haar ‘handen vrij te hebben’ binnen de organisatie en te kunnen starten (of verder werken) met goed beleid. Zonder dat zij zelf een rol hebben in het schrijven van het beleid.

Uiteraard is het wel belangrijk de Vertrouwenspersoon te betrekken bij dit proces, maar dit vanuit zijn/haar rol als vertrouwenspersoon en niet als schrijver van beleid.

Laat u adviseren door Bureau Omgangsbeleid

Bureau Omgangsbeleid werkt met een unieke aanpak op dit gebied in Nederland. We hebben een team met mensen die juist vanuit verschillende disciplines een bijdrage leveren aan dit proces bestaande uit: een beleidsadviseur, arbo deskundige, jurist, tekstschrijver, verschillende vertrouwenspersonen VPO/VPI en trainers. Allen al jaren werkzaam in hun vakgebied. Zo is het mogelijk om maatwerk te leveren voor uw organisatie.

Delen: