Veilige en integere werkplek

Home / Veilige en integere werkplek

Iedereen heeft recht op een veilige en integere werkomgeving. Om dit te bereiken is het schrijven van goed beleid een wezenlijk onderdeel en een goed begin. Er is echter meer nodig.

In alle organisaties komen Ongewenste Omgangsvormen voor (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld) en niet integer gedrag.

Wat doet Bureau Omgangsbeleid?

Bureau Omgangsbeleid ondersteunt organisaties bij het vormgeven van beleid rond Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en helpt de uitvoering hiervan te waarborgen. Bekijk ook ons filmpje voor een korte uitleg:

Hoe doet Bureau Omgangsbeleid dit?

Door het hele proces, van (her)schrijven van beleid tot aan de opvang van uw medewerkers, te ondersteunen of voor u te coördineren. Zie ook diensten.

Wat is de meerwaarde voor uw organisatie?

Als werkgever (van meer dan 50 werknemers) bent u wettelijk verplicht om beleid rond Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit vorm te geven en uit te voeren. Als uw beleid niet recent (na 1 juli 2016) is herzien, dan is uw beleid Integriteit verouderd.

Na het traject met Bureau Omgangsbeleid bent u er zeker van dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen,  heeft u een kader geschapen voor uw werknemers, heeft u een grote stap gezet in de richting van een respectvolle en integere werkomgeving en is de opvang voor uw medewerkers en klanten/cliënten goed geregeld. Allemaal belangrijke ingrediënten voor duurzame inzetbaarheid voor uw medewerkers.

Delen: